تبلیغات
ANESTHESIA - پروپوفول
تلاش... تلاش... تلاش...

پروپوفول

1388/10/8 03:11 ب.ظ

نویسنده : محمد
ارسال شده در: داروهای قفسه بیهوشی ،

به ادامه مطلب مراجعه کنید...

 

 

 

 

 

پروپوفول:

این داروی جدید یک مشتق ایزوپروپیل فنل و با ساختمان شیمیایی متفاوت از سایر هوشبرهای وریدی است که بصورت محلول یک درصد در حلال سفید شیری رنگ بطور داخل وریدی تجویز میشود.

این دارو یک هوشبر وریدی انتخابی برای اغلب اشکال بیهوشی بخصوص موقعی که بیداری سریع و کامل مورد نظر باشد است.

یکی از مهمترین مزایای پروپوفول در مقایسه با سایر هوشبرها برگشت سریع هوشیاری و با اثرات باقیمانده حداقلCNS است.

پروپوفول یکی از جدیدترین داروهای بیهوشی است که از داروهای خط اول بیهوشی داخل وریدی(Tiva) محسوب میشود و به لحاظ فراهم آوری کنترل خوب روی عمق بیهوشی و بازگشت سریع تنفس خود به خود در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

دوز خواب آوری پروپوفول 2.5 mg/kg است که بعد از 40 ثانیه فقدان هوشیاری اتفاق می افتد و 90 تا100 ثانیه بعد از تزریق به حداکثر اثر خود میرسد.

القا کننده ی سریع بیهوشی و با بیدار شدن در عرض 4 تا 8 دقیقه که این بیدار شدن سریع تر و کامل تر از بیهوشی بدنبال اینداکشن وریدی توسط هرنوع داروی بیهوشی دیگر است.

پروپوفول نه تنها یک عامل مفید برای ادامه و شروع بیهوشی در بزرگسالان است بلکه بعلت نیمه عمر کوتاه,نیمه عمر حساس به مقدار زمینه و سرعت ریکاوری در کودکان هم کاربرد دارد.

مهم ترین مزیت پروپوفول برگشت سریع در هوشیاری با اثرات سیستم اعصاب مرکزی بخصوی برای استفاده در جراحی های بیماران سرپایی با دیگر روش های درمانی کوتاه مدت است.

روش Tiva :

با یک هوشبر وریدی اینداکشن را انجام میدهیم و با همان هوشبر وریدی ادامه ی بیهوشی انجام میگیرد.

تیوپنتال بخاطر اثر تجمعی هوشیاری و بیداری دیرتری دارد و پروپوفول مناسب تر است. در حین این بیهوشی باید از مخدرهای کوتاه اثر استفاده کنیم.

با افزایش سن باید دوز پروپوفول کاهش پیدا کند. برای استفاده بهمراه آن یک مسکن یاN2Oیا مخدر نیز استفاده شود.

از اثرات خوب آن خاصیت ضد تهوع و استفراغ است و بعنوان داروی ضد تهوع میتوان استفاده کرد که 10mg بصورت IVحدود 5تا 10 دقیقه اثر دارد.

اثرات پروپوفول روی ارگان های بدن:

1.سیستم قلبی عروقی:

-کاهش مقاومت عروق سیستمیک, یعنی عروق را گشاد میکند(بیشتر از تیوپنتال اینکار را انجام میدهد)

-گشادی عروق در سیستم وریدی و شریانی(یعنی هم روی پیش بار و هم پس بار)

-مهار پاسخ بارورفلکس طبیعی: یعنی پاسخ های فشاری را مهار کند.

-احتمال تحریک واگ و ایجاد برادی کاردی و آسیستولی.

2.سیستم عروقی:

-دپرسیون وابسته به دوز تهویه همراه با احتمال Apnea ی گذرا

-کاهش حجم جاری و تعداد تنفس با تجویز انفوزیون پروپوفول

-کاهش پاسخ های تهویه ای به هیبوکربن و هیپوکسی.

-ایجاد برونکودیلاتاسیون و کاهش شیوع ویزینگ حین عمل در بیماران آسمی

خاصیت تضعیف تنفسی این دارو بیشتر از تیوپنتال است.

3.سیستم عصبی مرکزی:

-وازوکونستریکسون عروق مغزی:کاهش CBF,ICP,CMRO2

-خاصیت خود تنظیمی عروق مغزی توسط پروپوفول تحت تاثیر قرار نمیگیرد.

سایر آثار پروپوفول

-کاهش فشار داخل چشم:در بیماران کاتاراکت مناسب است که از آن استفاده کنیم.

-دارای اثر مستقیم ضد استفراغ

مصارف بالینی پروپوفول

-اینداکشن سریع بیهوشی ظرف 30 ثانیه با دوز 1 تا 2 mg/kgبصورتIV:بصورت 1% است.

-آرامبخشی و نیز ایجاد بیهوشی متعادل و یا بدون دیگر هوشبرها بصورت بین وریدی انفوزیون داخل وریدی25-75mg/kg/min

-حفظ و ادامه ی بیهوشی (100-200mg/kg/min) همراه با مخدرهای کوتاه اثر(مورفین,پپتیدین,فنتالین و...)

-پروپوفول با دوز کم(10-20mg)جهت درمان تهوع و استفراغ و نیز درمان خارش ناشی از مخدرها موثر است.

عوارض احتمالی ناشی از پروپوفول ها:

-عفونت سیستمیک و تب ناشی از رشد باکتری در محلول دارو

-واکنش های آلرژیک بدنبال مواجهه ی اولیه یا بعدی با دارو.در امولسیون این دارو زرده ی تخم مرغ وجود دارد پس افرادی که حساسیت دارند نمیتوانند مصرف کنند.

-درد شدید در صورت تزریق اتفاقی در شریان.

پروپوفول قابلیت حلالیت در آب را ندارد و به همین خاطر 50% موارد در هنگام تزریق درد وجود دارد.

با تشکر از ن.شکراللهی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1390/08/10 11:37 ق.ظ