تبلیغات
ANESTHESIA - تیوپنتال سدیم
تلاش... تلاش... تلاش...

تیوپنتال سدیم

1388/10/8 02:44 ب.ظ

نویسنده : محمد
ارسال شده در: داروهای قفسه بیهوشی ،

به ادامه مطلب مراجعه کنید...

تیوپنتال سدیم بعنوان پرمصرف ترین باربیتورات و هوشبر وریدی 

- یک داروی شدیدا قلیایی کهPHمحلول 10.6 است.این محلول 2.5 درصد در آب است.

- برای استفاده از این دارو باید ویال یک یا نیم گرمی دارو که به صورت گرد میباشد با 20 سی سی آب مقطر حل کرد تا محلولی با غلظت 5 یا 2.5 درصد ایجاد شود.

-به منظور جلوگیری از عوارض عروقی و سیستمیک ناشی از این دارو محلول های 2.5 درصد و یا رقیق تر توصیه میشود.

- این داروی شدیدا قلیایی میتواند محل مناسبی برای رشد باکتری ها باشد,بنابراین توصیه میشود محلولی که ظرف 24 ساعت مصرف نشده باشد و یا کدر شده باشد دور ریخته شود.

- باعث تضعیف سیستم تنفس و کاهشECGمیشود.تضعیف سیستم تنفسی آن وابسته به دوز است.

اثرات آن روی سیستم های مختلف بدن :

-سیستم تنفسی :

1.این دارو اثر تضعیفی مستقیم روی مراکز کنترل تنفسی در بصل النخاع دارد, حجم تهویه ای کاهش می یابد چون تعداد تنفس کاهش می یابد و حجم جاری کاهش می یابد.حتی میتواند برای چند لحظه Apnea صورت گیرد.

2.بیهوشی با این دارو بهمراه کاهش تهویه ی دقیقه ای بوده و  ممکن است منجر به Apnea  گذارا  شود.

3.پاسخ ها تهویه ای به هیپوکربن و هیپوکسی را کاهش میدهد.

4.به علت تضعیف ناکافی رفلکس های هوایی توسط این دارو,تحریکات راه هوایی یا تراشه در حین اینداکشن بیهوشی میتواند سرفه و لارنگواسپاسم یا برونکواسپاسم را بهمراه داشته باشد.

-سیستم قلبی عروقی:

1.تزریق این دارو برای اینداکشن بیهوشی به علت اتساع عروق محیطی و تضعیف مرکز وازوموتور همراه با کاهش متوسطی (10-20mm) در فشار خون است.

2.این دارو بعلت اتساع عروق پرظرفیت محیطی موجب انباشتگی خون در وریدها و کاهش بازگشت وریدی و برون ده قلب و فشار خون میشود.

3.اثرات همودینامیک باربیتورات ها با دوزهای بالا و تزریق سریعتر بارز است.

4.این داروها یک اثر اینوتوروپ منفی روی قلب دارند.

-سیستم عصبی مرکزی:

1.این دارو یک منقبض کننده ی عروق مغزی است که میتواند موجب کاهش جریان خون و حجم خون مغز و فشار داخل جمجمه شود.

2.این دارو موجب اینداکشن کاهش  مصرف اکسیژن متابولیک مغزی(CMRO2)میشود.

با تزریق این دارو در افراد ضربه مغزی میتوان فشار داخل مغز را کاهش داد.پس از این لحاظ داروی خوبی به شمار میرود.

مصارف بالینی تیوپنتال سدیم:

اینداکشن سریع بیهوشی : برای افرادی که معده پر محسوب میشوند و احتمالaspirationوجود دارد.

با دوز 3 تا 5mg/kgشروع میشود, اثربخشی پس از 20 تا 30 ثانیه, طول مدت اثر 5 تا 10 دقیقه.

درمان افزایش فشار داخل جمجمه با فراهم کردن محافظت عصبی در مقابل ایسکمی ناحیه ای مغزی.

بعنوان تنها هوشبر در جراحی های کوتاه مدت که نیاز به شلی عضلانی ندارد.

مواردی عدم استفاده از این دارو:

1.بیمارانی که انسداد راه هوایی دارند یا راه هوایی بطور کامل عمل نمیکند.مثل بیماران آسمی.

2.بیمارانی که عدم ثبات قلبی عروقی شدید یا شوک دارند.

3.حالات شدید آسم.

4.پورفیریا(Purphyria)ممکن است تشدید شود یا حملات حاد این بیماری با تجویز تیوپنتال برجسته تر شود.که این حالت یک اختلال کبدی است و مشکلات سیستمیک را ایجاد میکند.

5.زمانیکه تجهیزات مناسب ایجاد یک خط وریدی مناسب و همینطور تجهیزات اداره ی راه هوایی در دسترس نداشته باشیم.

تیوپنتال بهیچ وجه نباید خارج از اتاق عمل مصرف شود.

عوارض تیوپنتال:

-درد, ضایعه ی عصبی و تحریک موضعی بافت در صورت تزریق تصادفی زیرجلدی

-درد شدید, اسپاسم عروقی و گانگرن عضو در صورت تزریق داخل شریانی

-بطور نادر واکنش های آلرژیک

برای تزریق تیوپنتال باید محل آنژیوکت را چک کنیم.

با تشکر از ن.شکراللهی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1389/12/1 05:38 ب.ظ