تبلیغات
ANESTHESIA - هوشبرهای وریدی
تلاش... تلاش... تلاش...

هوشبرهای وریدی

1388/10/8 02:40 ب.ظ

نویسنده : محمد
ارسال شده در: داروهای قفسه بیهوشی ،

انواع هوشبرهای وریدی مورد استفاده بالینی:

1. مشتقات اسید باربیوتیک (باربیتوراتها ):

- تیوپنتال سدیم (نستونال )

- متوهگزین (پرویتال )

- تیامیلان (سوریتال )

2. داروهای باربیتوراتی :

- ایزوپروپیل فنل (پزویوفول )

-کربوکسیلات ایمیدازول (اتومیدیت )

- فن سیکلیدین (کتامین )

3. سایر داروهای مورد استفاده به شکل وریدی:

-  اوپوئید ( فنتانیل ,نسوفتالین و...)

-بنزودیازپین ها (دیازپام ,میدازولام ,لورازپام )
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1389/01/18 11:27 ق.ظ